Mødelokaler

 

Møde lokale i en gammel mølle

Kvæg skillevægge er blevet til bordplader

 

 

 

 

 

Før billede  - 1/5 fotos

Efter billeder - 2/5 fotos

3/5

4/5

5/5

Mødelokale -1/4 fotos

 Del af mødelokale - 2/4 fotos

Del af mødelokale - 3/4 fotos

Andet mødelokale - 4/4